Liczba odwiedzin strony: 20604 Osób na stronie: 4
 

Zakres usług - Kancelaria Notarialna
Notariusz Magdalena Sałagan

 

 1. Prawnicy
 2. Notariusze
 3. Doręczanie oświadczeń
 4. Inne czynności
 5. Przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 6. Sporządzanie:
  • aktów notarialnych (testamenty, pełnomocnictwa, umowy sprzedaży, darowizny etc.)
  • aktów poświadczenia dziedziczenia
  • innych czynności wynikających z drobnych przepisów
  • projektów aktów, poświadczeń i innych dokumentów
  • protestów weksli i czeków
  • protokołów (protokoły ze zgromadzeń spółki etc.)
  • wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów